Bảo Mật Thông Tin

Lời nói đầu, CÔNG TY TNHH ẮC QUY THÀNH CÔNG xin cảm ơn Quý khách hàng đã ghé thăm và lựa chọn sản phẩm tại Website của CÔNG TY TNHH ẮC QUY THÀNH CÔNG.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Mục đích của việc thu thập thông tin khách hàng: dùng cho phòng kinh doanh liên hệ bán hàng, bảo hành hoặc truyền thông, marketing.

Thông tin được cung cấp trực tiếp cho ẮC QUY THÀNH CÔNG bằng cách điền vào “Phiếu liên hệ” hoặc các mẫu đơn khác.

2.Phạm vi sử dụng thông tin

Phạm vi sử dụng thông tin liên quan đến các bộ phận kinh doanh, bộ phận kỹ thuật và truyền thông của ẮC QUY THÀNH CÔNG sẽ chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân cho từng mục đích.

ẮC QUY THÀNH CÔNG sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba nếu chưa được sự đồng ý của quý khách hàng, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt.

3.Thời gian lưu trữ thông tin

Thiết lập các quy tắc quản lý thông tin cá nhân và cải tiến không ngừng.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY TNHH ẮC QUY THÀNH CÔNG

166-168 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, TP.HCM, Việt Nam

(028) 3956 2215 | Hotline: 0909 672 001 - 0906 705 609

Mail: [email protected]

Website: www.thanhcongbattery.com

 

 5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Khi quý khách hàng yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân của mình, tìm cách ngăn chặn việc sử dụng hoặc cung cấp thông tin đó, hoặc gửi thông điệp than phiền hoặc yêu cầu tư vấn,  ẮC QUY THÀNH CÔNG sẽ đáp ứng một cách chân thành và trung thực, tôn trọng các quyền của người liên quan đến thông tin cá nhân đó.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

ẮC QUY THÀNH CÔNG sẽ đảm bảo rằng đội ngũ điều hành và tất cả các nhân viên ý thức được tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin cá nhân khách hàng và sẽ thiết lập các quy tắc quản lý thông tin cá nhân. Áp dụng một cách thích hợp và đảm bảo rằng hệ thống quản lý đó được thực thi nghiêm túc. Những quy tắc này sẽ được duy trì và cải tiến liên tục.

Khi xem xét một cách thận trọng những thông tin cá nhân được quý khách hàng tin tưởng cung cấp cho chúng tôi trong các hoạt động của công ty chúng tôi, ẮC QUY THÀNH CÔNG sẽ xử lý những thông tin đó một cách thích hợp bằng cách thiết lập một hệ thống quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng. Ngoài ra, ẮC QUY THÀNH CÔNG sẽ không sử dụng những thông tin đó vì những mục đích khác với dự định ban đầu và sẽ triển khai những biện pháp kiểm soát và đánh giá phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân.

ẮC QUY THÀNH CÔNG cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam, các hướng dẫn và quy định khác về việc bảo mật thông tin cá nhân. Bên cạnh đó, ẮC QUY THÀNH CÔNG cũng sẽ tuân thủ những quy tắc của riêng về quản lý thông tin cá nhân dựa trên những luật, hướng dẫn và quy định đó.

Hotline
Hotline:
0909 672 001  0906 705 609