TÌM KIẾM NHANH BÌNH ẮC QUY
Nhà sản xuất xe
Loại xe
Nhà sản xuất bình ắc quy
Dung lượng bình
tìm bình ắc quy theo mã bình
Mã bình ắc quy

Ắc quy Xe Nâng

Ắc Quy Ắc quy Xe Nâng

 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  110AH
 • Nhà SX
  Monbat
 • Xuất xứ
  Bulgaria - Châu Âu
Ắc quy 12V 110Ah cho Xe điện/Xe nâng người | Sản xuất Châu Âu (Bulgaria) | Xả sâu (Deep Cycle)
 • Điện áp
  6V
 • Dung lượng
  350AH
 • Nhà SX
  ---
 • Xuất xứ
  Bulgaria - Châu Âu
Ắc quy 6V 350Ah cho Xe điện/Xe nâng người | Sản xuất Châu Âu (Bulgaria) | Xả sâu (Deep Cycle)
 • Điện áp
  8V
 • Dung lượng
  175AH
 • Nhà SX
  Monbat
 • Xuất xứ
  Bulgaria - Châu Âu
Ắc quy 8V 175Ah cho Xe điện | Sản xuất Châu Âu (Bulgaria) | Xả sâu (Deep Cycle)
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  240AH
 • Nhà SX
  Monbat
 • Xuất xứ
  Bulgaria - Châu Âu
Ắc quy 6V 240Ah cho Xe điện | Sản xuất Châu Âu (Bulgaria) | Xả sâu (Deep Cycle)
 • Điện áp
  6V
 • Dung lượng
  225AH
 • Nhà SX
  Monbat
 • Xuất xứ
  Bulgaria - Châu Âu
Ắc quy 6V 225Ah cho Xe điện | Sản xuất Châu Âu (Bulgaria) | Xả sâu (Deep Cycle)
Hotline
Hotline:
0909 672 001  0906 705 609