TÌM KIẾM NHANH BÌNH ẮC QUY
Loại phương tiện
Nhà sản xuất xe
Loại xe
Nhà sản xuất bình ắc quy
Dung lượng bình
tìm bình ắc quy theo mã bình
Mã bình ắc quy

Ắc Quy Ô Tô, Xe Tải, Xe Đầu Kéo

Lọc sản phẩm theo thương hiệu:
Tên sản phẩm Điện áp Dung lượng CAA Dài Rộng Cao Nhà SX Xuất xứ
TC- 46B24L/R/S 12V 45AH 295 238 129 227 Panasonic Thái Lan
TC- 48D26R 12V 50AH --- 260 173 227 Panasonic Thái Lan
TC- 55D23L/R 12V 60AH --- 232 173 227 Panasonic Thái Lan
TC- 65D26L/R 12V 65AH 479 260 173 227 Panasonic Thái Lan
TC- N70A 12V 65AH --- 306 173 227 Panasonic Thái Lan
TC- 65D31R 12V 70AH 413 306 173 227 Panasonic Thái Lan
TC- 95D31R 12V 80AH 604 306 173 227 Panasonic Thái Lan
TC- N100A 12V 90AH 510 410 175 233 Panasonic Thái Lan
TC- 95E41R 12V 100AH 611 410 175 233 Panasonic Thái Lan
TC- N120A 12V 110AH 658 505 182 257 Panasonic Thái Lan
TC- 115F51 12V 120AH 720 505 182 257 Panasonic Thái Lan
TC- N150A 12V 140AH --- 508 222 257 Panasonic Thái Lan
TC- 145G51H 12V 150AH 769 508 222 257 Panasonic Thái Lan
TC- N200A 12V 190AH --- 521 278 270 Panasonic Thái Lan
TC- 190H52H (Vỏ trăng ) 12V 200AH 847 521 278 270 Panasonic Thái Lan
TC- 190H52H (Vỏ đen ) 12V 200AH 847 521 278 270 Panasonic Thái Lan
TC- 210H52H 12V 210AH --- 521 278 270 Panasonic Thái Lan
42B20L/R (NS40ZL/R) 12V 38AH 340 196 128 225 Varta Hàn Quốc
54087 (DF40AL) 12V 40AH 350 193 137 225 Varta Hàn Quốc
55B24L/R (NX100-S6L/R) 12V 45AH 430 237 126 225 Varta Hàn Quốc
55B24LS (NX100-S6LS) 12V 45AH 430 237 126 225 Varta Hàn Quốc
50D20L 12V 50AH 525 206 173 206 Varta Hàn Quốc
55D23L/R 12V 55AH 490 230 173 225 Varta Hàn Quốc
75D23L/R 12V 65AH 550 230 173 225 Varta Hàn Quốc
80D23L 12V 70AH 600 230 173 225 Varta Hàn Quốc
75D26L/R (NS70L/R) 12V 65AH 550 260 173 225 Varta Hàn Quốc
80D26L/R (NX110-5L/R) 12V 75AH 600 260 173 225 Varta Hàn Quốc
95D31L/R (NX120-7L/R) 12V 85AH 650 306 173 225 Varta Hàn Quốc
105D31L/R 12V 90AH 710 306 173 225 Varta Hàn Quốc
31-750 12V 100AH 750 330 172 240 Varta Hàn Quốc
Hotline
Hotline:
0909 672 001  0906 705 609