TÌM KIẾM NHANH BÌNH ẮC QUY
Nhà sản xuất xe
Loại xe
Nhà sản xuất bình ắc quy
Dung lượng bình
tìm bình ắc quy theo mã bình
Mã bình ắc quy

Ắc Quy Ô Tô, Xe Tải, Xe Đầu Kéo

Ắc Quy Ắc Quy Ô Tô, Xe Tải, Xe Đầu Kéo

 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  35AH
 • Nhà SX
  Delkor
 • Xuất xứ
  Hàn Quốc
Ắc quy 12V 35AH  - Cọc R/L - Cọc Nhỏ | Sử dụng khởi động cho xe Ô tô | Miễn bảo dưỡng
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  40AH
 • Nhà SX
  Delkor
 • Xuất xứ
  Hàn Quốc
Ắc quy 12V 40AH  - Cọc L | Sử dụng khởi động cho xe Ô tô | Miễn bảo dưỡng
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  45AH
 • Nhà SX
  Delkor
 • Xuất xứ
  Hàn Quốc
Ắc quy 12V 45AH  - Cọc L - Cọc Nhỏ | Sử dụng khởi động cho xe Ô tô | Miễn bảo dưỡng
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  45AH
 • Nhà SX
  Delkor
 • Xuất xứ
  Hàn Quốc
Ắc quy 12V 45AH  - Cọc L - Cọc Lớn | Sử dụng khởi động cho xe Ô tô | Miễn bảo dưỡng
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  50AH
 • Nhà SX
  Delkor
 • Xuất xứ
  Hàn Quốc
Ắc quy 12V 50AH  - Cọc L  | Sử dụng khởi động cho xe Ô tô | Miễn bảo dưỡng
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  60AH
 • Nhà SX
  Delkor
 • Xuất xứ
  Hàn Quốc
Ắc quy 12V 60AH  - Cọc R/L | Sử dụng khởi động cho xe Ô tô | Miễn bảo dưỡng
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  65AH
 • Nhà SX
  Delkor
 • Xuất xứ
  Hàn Quốc
Ắc quy 12V 65AH  - Cọc R/L | Sử dụng khởi động cho xe Ô tô | Miễn bảo dưỡng
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  75AH
 • Nhà SX
  Delkor
 • Xuất xứ
  Hàn Quốc
Ắc quy 12V 70AH  - Cọc R/L | Sử dụng khởi động cho xe Ô tô | Miễn bảo dưỡng
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  75AH
 • Nhà SX
  Delkor
 • Xuất xứ
  Hàn Quốc
Ắc quy 12V 75AH  - Cọc R/L | Sử dụng khởi động cho xe Ô tô | Miễn bảo dưỡng
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  90AH
 • Nhà SX
  Delkor
 • Xuất xứ
  Hàn Quốc
Ắc quy 12V 90AH  - Cọc R/L | Sử dụng khởi động cho xe Ô tô | Miễn bảo dưỡng
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  90AH
 • Nhà SX
  Delkor
 • Xuất xứ
  Hàn Quốc
Ắc quy 12V 90AH  - Cọc R/L | Sử dụng khởi động cho xe Ô tô | Miễn bảo dưỡng
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  85AH
 • Nhà SX
  Delkor
 • Xuất xứ
  Hàn Quốc
Ắc quy 12V 85Ah - Cọc R | Sử dụng khởi động cho xe Ford Explorer | Miễn bảo dưỡng
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  100AH
 • Nhà SX
  Delkor
 • Xuất xứ
  Hàn Quốc
Ắc quy 12V 100AH  - Cọc vít (bu-lon) | Sử dụng khởi động cho xe Đầu kéo Mỹ | Miễn bảo dưỡng
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  45AH
 • Nhà SX
  Delkor
 • Xuất xứ
  Hàn Quốc
Ắc quy 12V 45AH  - Cọc chìm (chuẩn Châu Âu) | Sử dụng khởi động cho xe Ô tô | Miễn bảo dưỡng
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  56AH
 • Nhà SX
  Delkor
 • Xuất xứ
  Hàn Quốc
Ắc quy 12V 56AH  - Cọc chìm (chuẩn Châu Âu) | Sử dụng khởi động cho xe Ô tô | Miễn bảo dưỡng
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  60AH
 • Nhà SX
  Delkor
 • Xuất xứ
  Hàn Quốc
Ắc quy 12V 60AH  - Cọc chìm (chuẩn Châu Âu) | Sử dụng khởi động cho xe Ô tô | Miễn bảo dưỡng
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  60AH
 • Nhà SX
  Delkor
 • Xuất xứ
  Hàn Quốc
Ắc quy 12V 60AH  - Cọc chìm (chuẩn Châu Âu) | Sử dụng khởi động cho xe Ô tô | Miễn bảo dưỡng
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  60AH
 • Nhà SX
  Delkor
 • Xuất xứ
  Hàn Quốc
Ắc quy 12V 60AH  - Cọc chìm (chuẩn Châu Âu) - Cọc R | Sử dụng khởi động cho xe Ô tô | Miễn bảo dưỡng
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  65AH
 • Nhà SX
  Delkor
 • Xuất xứ
  Hàn Quốc
Ắc quy 12V 65AH  - Cọc chìm (chuẩn Châu Âu) | Sử dụng khởi động cho xe Ô tô | Miễn bảo dưỡng
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  75AH
 • Nhà SX
  Delkor
 • Xuất xứ
  Hàn Quốc
Ắc quy 12V 75AH  - Cọc chìm (chuẩn Châu Âu) | Sử dụng khởi động cho xe Ô tô | Miễn bảo dưỡng
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  80AH
 • Nhà SX
  Delkor
 • Xuất xứ
  Hàn Quốc
Ắc quy 12V 80AH  - Cọc chìm (chuẩn Châu Âu) | Sử dụng khởi động cho xe Ô tô | Miễn bảo dưỡng
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  100AH
 • Nhà SX
  Delkor
 • Xuất xứ
  Thái Lan
Ắc quy 12V 100AH  - Cọc chìm (chuẩn Châu Âu) | Sử dụng khởi động cho xe Ô tô | Miễn bảo dưỡng
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  110AH
 • Nhà SX
  Delkor
 • Xuất xứ
  Hàn Quốc
Ắc quy 12V 110AH  - Cọc chìm (chuẩn Châu Âu) | Sử dụng khởi động cho xe Ô tô | Miễn bảo dưỡng
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  120AH
 • Nhà SX
  Delkor
 • Xuất xứ
  Hàn Quốc
Ắc quy 12V 120AH  | Sử dụng khởi động cho Xe Tải - Tàu Thuyền - Lưu Điện | Miễn bảo dưỡng
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  150AH
 • Nhà SX
  Delkor
 • Xuất xứ
  Hàn Quốc
Ắc quy 12V 150AH  | Sử dụng khởi động cho Xe Tải - Tàu Thuyền - Lưu Điện | Miễn bảo dưỡng
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  200AH
 • Nhà SX
  Delkor
 • Xuất xứ
  Hàn Quốc
Ắc quy 12V 200AH  | Sử dụng khởi động cho Xe Tải - Tàu Thuyền - Lưu Điện | Miễn bảo dưỡng
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  50AH
 • Nhà SX
  3K
 • Xuất xứ
  Thái Lan
Ắc quy 12V 50Ah | Bình nước | Sử dụng cho xe tải nhỏ | SX Thái Lan
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  70AH
 • Nhà SX
  3K
 • Xuất xứ
  Thái Lan
Ắc quy 12V 70Ah | Bình nước | Sử dụng cho xe tải nhỏ - vừa | SX Thái Lan
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  100AH
 • Nhà SX
  3K
 • Xuất xứ
  Thái Lan
Ắc quy 12V 100Ah | Bình nước | Sử dụng cho xe tải vừa và lớn | SX Thái Lan
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  120AH
 • Nhà SX
  3K
 • Xuất xứ
  Thái Lan
Ắc quy 12V 120Ah | Bình nước | Sử dụng cho xe tải cỡ lớn | SX Thái Lan
Hotline
Hotline:
0909 672 001  0906 705 609