TÌM KIẾM NHANH BÌNH ẮC QUY
Nhà sản xuất xe
Loại xe
Nhà sản xuất bình ắc quy
Dung lượng bình
tìm bình ắc quy theo mã bình
Mã bình ắc quy

Ắc Quy Ô Tô, Xe Tải, Xe Đầu Kéo

Ắc Quy Ắc Quy Ô Tô, Xe Tải, Xe Đầu Kéo

 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  105AH
 • Nhà SX
  BOSCH
 • Xuất xứ
  Hàn Quốc
Ắc quy BOSCH 12V 105AH  - Cọc chìm - Công nghệ AGM | Sử dụng khởi động cho Xe ô tô | Miễn bảo dưỡng
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  95AH
 • Nhà SX
  BOSCH
 • Xuất xứ
  Hàn Quốc
Ắc quy BOSCH 12V 95AH  - Cọc chìm - Công nghệ AGM | Sử dụng khởi động cho Xe ô tô | Miễn bảo dưỡng
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  80AH
 • Nhà SX
  BOSCH
 • Xuất xứ
  Hàn Quốc
Ắc quy BOSCH 12V 80AH  - Cọc chìm - Công nghệ AGM | Sử dụng khởi động cho Xe ô tô | Miễn bảo dưỡng
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  70AH
 • Nhà SX
  BOSCH
 • Xuất xứ
  Hàn Quốc
Ắc quy BOSCH 12V 70AH  - Cọc chìm - Công nghệ AGM | Sử dụng khởi động cho Xe ô tô | Miễn bảo dưỡng
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  65AH
 • Nhà SX
  BOSCH
 • Xuất xứ
  Việt Nam
Ắc quy 12V 65AH  - Công nghệ EFB hỗ trợ Start-Stop | Sử dụng khởi động cho xe Ô tô | Miễn bảo dưỡng
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  110AH
 • Nhà SX
  BOSCH
 • Xuất xứ
  Việt Nam
Ắc quy 12V 110AH  - Cọc chìm (chuẩn Châu Âu) | Sử dụng khởi động cho xe Ô tô | Miễn bảo dưỡng
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  100AH
 • Nhà SX
  BOSCH
 • Xuất xứ
  Việt Nam
Ắc quy 12V 100AH  - Cọc chìm (chuẩn Châu Âu) | Sử dụng khởi động cho xe Ô tô | Miễn bảo dưỡng
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  90AH
 • Nhà SX
  BOSCH
 • Xuất xứ
  Việt Nam
Ắc quy 12V 90AH  - Cọc chìm (chuẩn Châu Âu) | Sử dụng khởi động cho Xe ô tô | Miễn bảo dưỡng
 • Điện áp
  ---
 • Dung lượng
  ---
 • Nhà SX
  BOSCH
 • Xuất xứ
  ---
Ắc quy 12V 80AH  - Cọc chìm (chuẩn Châu Âu) | Sử dụng khởi động cho xe Ô tô | Miễn bảo dưỡng
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  70AH
 • Nhà SX
  BOSCH
 • Xuất xứ
  Việt Nam
Ắc quy 12V 70AH  - Cọc chìm (chuẩn Châu Âu) | Sử dụng khởi động cho xe Ô tô | Miễn bảo dưỡng
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  63AH
 • Nhà SX
  BOSCH
 • Xuất xứ
  Việt Nam
Ắc quy 12V 63AH  - Cọc chìm cọc R (chuẩn Châu Âu) | Sử dụng khởi động cho xe Ô tô | Miễn bảo dưỡng
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  60AH
 • Nhà SX
  BOSCH
 • Xuất xứ
  Việt Nam
Ắc quy 12V 60AH  - Cọc chìm (chuẩn Châu Âu) | Sử dụng khởi động cho xe Ô tô | Miễn bảo dưỡng
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  45AH
 • Nhà SX
  BOSCH
 • Xuất xứ
  Việt Nam
Ắc quy 12V 45AH  - Cọc chìm (chuẩn Châu Âu) | Sử dụng khởi động cho xe Ô tô | Miễn bảo dưỡng
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  200AH
 • Nhà SX
  BOSCH
 • Xuất xứ
  Việt Nam
Ắc quy 12V 200AH | Sử dụng khởi động cho xe Ô tô Tải - Tàu thuyền | Miễn bảo dưỡng
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  120AH
 • Nhà SX
  BOSCH
 • Xuất xứ
  Việt Nam
Ắc quy 12V 120AH | Sử dụng khởi động cho xe Ô tô Tải | Miễn bảo dưỡng
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  100AH
 • Nhà SX
  BOSCH
 • Xuất xứ
  Việt Nam
Ắc quy 12V 100AH | Sử dụng khởi động cho xe Ô tô Tải | Miễn bảo dưỡng
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  100AH
 • Nhà SX
  BOSCH
 • Xuất xứ
  Việt Nam
Ắc quy 12V 100AH  - Cọc Chì | Sử dụng khởi động cho xe Ô tô Tải | Miễn bảo dưỡng
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  90AH
 • Nhà SX
  BOSCH
 • Xuất xứ
  Việt Nam
Ắc quy 12V 90AH  - Cọc R (Phải) | Sử dụng khởi động cho xe Ô tô | Miễn bảo dưỡng
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  90AH
 • Nhà SX
  BOSCH
 • Xuất xứ
  Việt Nam
Ắc quy 12V 90AH  - Cọc L (Trái) | Sử dụng khởi động cho xe Ô tô | Miễn bảo dưỡng
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  75AH
 • Nhà SX
  BOSCH
 • Xuất xứ
  Việt Nam
Ắc quy 12V 75AH  - Cọc L (Trái) | Sử dụng khởi động cho xe Ô tô | Miễn bảo dưỡng
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  70AH
 • Nhà SX
  BOSCH
 • Xuất xứ
  Việt Nam
Ắc quy 12V 70AH  - Cọc R (Phải) | Sử dụng khởi động cho xe Ô tô | Miễn bảo dưỡng
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  70AH
 • Nhà SX
  BOSCH
 • Xuất xứ
  Việt Nam
Ắc quy 12V 70AH  - Cọc L (Trái) | Sử dụng khởi động cho xe Ô tô | Miễn bảo dưỡng
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  65AH
 • Nhà SX
  BOSCH
 • Xuất xứ
  Việt Nam
Ắc quy 12V 65AH  - Cọc L (Trái) | Sử dụng khởi động cho xe Ô tô | Miễn bảo dưỡng
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  60AH
 • Nhà SX
  BOSCH
 • Xuất xứ
  Việt Nam
Ắc quy 12V 60AH  - Cọc R (Phải) | Sử dụng khởi động cho xe Ô tô | Miễn bảo dưỡng
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  60AH
 • Nhà SX
  BOSCH
 • Xuất xứ
  Việt Nam
Ắc quy 12V 60AH  - Cọc L(Trái) | Sử dụng khởi động cho xe Ô tô | Miễn bảo dưỡng
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  45AH
 • Nhà SX
  BOSCH
 • Xuất xứ
  Việt Nam
Ắc quy 12V 45AH  - Cọc L (Trái - Cọc lớn) | Sử dụng khởi động cho xe Ô tô | Miễn bảo dưỡng
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  45AH
 • Nhà SX
  BOSCH
 • Xuất xứ
  Việt Nam
Ắc quy 12V 45AH  - Cọc L (Trái - Cọc nhỏ) | Sử dụng khởi động cho xe Ô tô | Miễn bảo dưỡng
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  40AH
 • Nhà SX
  BOSCH
 • Xuất xứ
  Việt Nam
Ắc quy 12V 40AH  - Cọc L (Trái) | Sử dụng khởi động cho xe Ô tô | Miễn bảo dưỡng
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  36AH
 • Nhà SX
  BOSCH
 • Xuất xứ
  Việt Nam
Ắc quy 12V 36AH  - Cọc L (Trái) | Sử dụng khởi động cho xe Ô tô | Miễn bảo dưỡng
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  26AH
 • Nhà SX
  Delkor
 • Xuất xứ
  Hàn Quốc
Ắc quy 12V 26AH | Sử dụng cho Phòng cháy chữa cháy (PCCC) - Máy làm vườn | Miễn bảo dưỡng
Hotline
Hotline:
0909 672 001  0906 705 609