TÌM KIẾM NHANH BÌNH ẮC QUY
Nhà sản xuất xe
Loại xe
Nhà sản xuất bình ắc quy
Dung lượng bình
tìm bình ắc quy theo mã bình
Mã bình ắc quy

Ắc quy Công Nghiệp, Viễn Thông, UPS

Ắc Quy Ắc quy Công Nghiệp, Viễn Thông, UPS

 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  200AH
 • Nhà SX
  FirstPower
 • Xuất xứ
  Trung Quốc
Ắc quy 12V 200AH | Có khả năng xả sâu (Deep Cycle) | Công nghệ AGM VLRA
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  150AH
 • Nhà SX
  FirstPower
 • Xuất xứ
  Trung Quốc
Ắc quy 12V 150AH | Có khả năng xả sâu (Deep Cycle) | Công nghệ AGM VLRA
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  100AH
 • Nhà SX
  FirstPower
 • Xuất xứ
  Trung Quốc
Ắc quy 12V 100AH | Có khả năng xả sâu (Deep Cycle) | Công nghệ AGM VLRA
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  40AH
 • Nhà SX
  FirstPower
 • Xuất xứ
  Trung Quốc
Ắc quy 12V 40AH | Có khả năng xả sâu (Deep Cycle) | Công nghệ AGM VLRA
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  33AH
 • Nhà SX
  FirstPower
 • Xuất xứ
  Trung Quốc
Ắc quy 12V 33AH | Có khả năng xả sâu (Deep Cycle) | Công nghệ AGM VLRA
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  26AH
 • Nhà SX
  FirstPower
 • Xuất xứ
  Trung Quốc
Ắc quy 12V 26AH | Có khả năng xả sâu (Deep Cycle) | Công nghệ AGM VLRA
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  24AH
 • Nhà SX
  FirstPower
 • Xuất xứ
  Trung Quốc
Ắc quy 12V 24AH | Có khả năng xả sâu (Deep Cycle) | Công nghệ AGM VLRA
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  20AH
 • Nhà SX
  FirstPower
 • Xuất xứ
  Trung Quốc
Ắc quy 12V 20AH | Sử dụng cho Công nghiệp - Xe đạp điện | Công nghệ AGM VLRA
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  12AH
 • Nhà SX
  FirstPower
 • Xuất xứ
  Trung Quốc
Ắc quy 12V 12AH | Sử dụng cho Công nghiệp - Xe đạp điện | Công nghệ AGM VLRA
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  9AH
 • Nhà SX
  FirstPower
 • Xuất xứ
  Trung Quốc
Ắc quy 12V 9AH | Có khả năng xả sâu (Deep Cycle) | Công nghệ AGM VLRA
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  8AH
 • Nhà SX
  FirstPower
 • Xuất xứ
  Trung Quốc
Ắc quy 12V 7.5AH | Có khả năng xả sâu (Deep Cycle) | Công nghệ AGM VLRA
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  5AH
 • Nhà SX
  FirstPower
 • Xuất xứ
  Trung Quốc
Ắc quy 12V 5AH | Có khả năng xả sâu (Deep Cycle) | Công nghệ AGM VLRA
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  3AH
 • Nhà SX
  FirstPower
 • Xuất xứ
  Trung Quốc
Ắc quy 12V 3.4AH | Có khả năng xả sâu (Deep Cycle) | Công nghệ AGM VLRA
 • Điện áp
  6V
 • Dung lượng
  12AH
 • Nhà SX
  FirstPower
 • Xuất xứ
  Trung Quốc
Ắc quy 6V 12AH | Có khả năng xả sâu (Deep Cycle) | Công nghệ AGM VLRA
 • Điện áp
  6V
 • Dung lượng
  7AH
 • Nhà SX
  FirstPower
 • Xuất xứ
  Trung Quốc
Ắc quy 6V 7AH | Có khả năng xả sâu (Deep Cycle) | Công nghệ AGM VLRA
 • Điện áp
  6V
 • Dung lượng
  5AH
 • Nhà SX
  FirstPower
 • Xuất xứ
  Trung Quốc
Ắc quy 6V 5AH | Có khả năng xả sâu (Deep Cycle) | Công nghệ AGM VLRA
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  42AH
 • Nhà SX
  Panasonic
 • Xuất xứ
  Trung Quốc
Ắc Quy Panasonic Công Nghiệp | 12V 42Ah | AGM VRLA | Ắc Quy Xả Sâu
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  28AH
 • Nhà SX
  Panasonic
 • Xuất xứ
  Trung Quốc
Ắc Quy Panasonic Công Nghiệp | 12V 28Ah | AGM VRLA | Ắc Quy Xả Sâu
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  17AH
 • Nhà SX
  Panasonic
 • Xuất xứ
  Trung Quốc
Ắc Quy Panasonic Công Nghiệp | 12V 17Ah | AGM VRLA | Ắc Quy Xả Sâu
 • Điện áp
  12V
 • Dung lượng
  12AH
 • Nhà SX
  Panasonic
 • Xuất xứ
  Trung Quốc
Ắc Quy Panasonic Công Nghiệp | 12V 12Ah | AGM VRLA | Ắc Quy Xả Sâu
 • Điện áp
  6V
 • Dung lượng
  5AH
 • Nhà SX
  Panasonic
 • Xuất xứ
  Trung Quốc
Hotline
Hotline:
0909 672 001  0906 705 609