TÌM KIẾM NHANH BÌNH ẮC QUY
Loại phương tiện
Nhà sản xuất xe
Loại xe
Nhà sản xuất bình ắc quy
Dung lượng bình
tìm bình ắc quy theo mã bình
Mã bình ắc quy

Ắc quy Công Nghiệp, Viễn Thông, UPS

Lọc sản phẩm theo thương hiệu:
Tên sản phẩm Điện áp Dung lượng CAA Dài Rộng Cao Nhà SX Xuất xứ
LC-T1270 12V 70AH --- 350 166 175 Panasonic Trung Quốc
LC-T12105 12V 105AH --- 407 173 210 Panasonic Trung Quốc
LC-WTP127R2 12V 7AH --- 151 64.5 94 Panasonic Trung Quốc
UP-PW1245 12V 45AH --- 151 64.5 94 Panasonic Trung Quốc
LC-WTV1212 12V 12AH --- 151 98 94 Panasonic Trung Quốc
UP-PW1236 12V 36AH --- 151 64.5 94 Panasonic Trung Quốc
LC-WTV127R2 12V 7AH --- 151 64.5 94 Panasonic Trung Quốc
UP-PW0645 6V 45AH --- 151 34 94 Panasonic Trung Quốc
LC-QA12220 12V 220AH --- 533 270 215 Panasonic Trung Quốc
UP-VW1245 12V 45AH --- 151 64.5 94 Panasonic Trung Quốc
LC-QA12200 12V 200AH --- 533 237 221 Panasonic Trung Quốc
UP-VW1236 12V 36AH --- 151 64.5 94 Panasonic Trung Quốc
LC-QA12150 12V 150AH --- 532 183 209 Panasonic Trung Quốc
UP-VWA1232 12V 32AH --- 151 51 94 Panasonic Trung Quốc
LC-QA12110 12V 110AH --- 407 173 210 Panasonic Trung Quốc
UP-VW1228 12V 28AH --- 151 64.5 94 Panasonic Trung Quốc
LC-QA1270 12V 70AH --- 350 166 175 Panasonic Trung Quốc
UP-VW1220 12V 20AH --- 140 38.5 94 Panasonic Trung Quốc
LC-QA1242 12V 42AH --- 197 165 175 Panasonic Trung Quốc
UP-VW0645 6V 45AH --- 151 34 94 Panasonic Trung Quốc
LC-QA1224 12V 24AH --- 165 125 175 Panasonic Trung Quốc
LC-WTP1212 12V 12AH --- 151 98 94 Panasonic Trung Quốc
LC-QA06210 6V 210AH --- 407 173 210 Panasonic Trung Quốc
LC-P06200 6V 200AH --- 407 173 210 Panasonic Trung Quốc
LC-P12220 12V 220AH --- 533 270 215.5 Panasonic Trung Quốc
LC-P12200 12V 200AH --- 533 236.5 211 Panasonic Trung Quốc
LC-P12150 12V 150AH --- 532.4 183.3 209 Panasonic Trung Quốc
LC-P12120 12V 120AH --- 407 173 210 Panasonic Trung Quốc
LC-P12100 12V 100AH --- 407 173 210 Panasonic Trung Quốc
LC-P1275 12V 75AH --- 350 166 175 Panasonic Trung Quốc
Hotline
Hotline:
0909 672 001  0906 705 609