TÌM KIẾM NHANH BÌNH ẮC QUY
Loại phương tiện
Nhà sản xuất xe
Loại xe
Nhà sản xuất bình ắc quy
Dung lượng bình
tìm bình ắc quy theo mã bình
Mã bình ắc quy

Ắc quy Công Nghiệp, Viễn Thông, UPS

Lọc sản phẩm theo thương hiệu:
Tên sản phẩm Điện áp Dung lượng CAA Dài Rộng Cao Nhà SX Xuất xứ
EBZ80T 12V 240AH --- 260 183 279 3K Thái Lan
LC-T1270 12V 70AH --- 350 166 175 Panasonic Trung Quốc
LC-T12105 12V 105AH --- 407 173 210 Panasonic Trung Quốc
LC-WTP127R2 12V 7AH --- 151 64.5 94 Panasonic Trung Quốc
UP-PW1245 12V 45AH --- 151 64.5 94 Panasonic Trung Quốc
LC-WTV1212 12V 12AH --- 151 98 94 Panasonic Trung Quốc
UP-PW1236 12V 36AH --- 151 64.5 94 Panasonic Trung Quốc
LC-WTV127R2 12V 7AH --- 151 64.5 94 Panasonic Trung Quốc
UP-PW0645 6V 45AH --- 151 34 94 Panasonic Trung Quốc
LC-QA12220 12V 220AH --- 533 270 215 Panasonic Trung Quốc
UP-VW1245 12V 45AH --- 151 64.5 94 Panasonic Trung Quốc
LC-QA12200 12V 200AH --- 533 237 221 Panasonic Trung Quốc
Hotline
Hotline
Hotline:
(028) 3955 2155